For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De Onderwijsprijs 2018 van de Faculteit der Geesteswetenschappen is toegekend aan het bachelorvak 'Golden Age Amsterdam as a Creative City ' en het mastervak 'Multimediaal Onderzoeksproject'.
Onderwijsprijs Geesteswetenschappen

Uitreiking in de VOC-zaal

Op 22 mei vond de uitreiking plaats van de Onderwijsprijs 2018 van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Decaan Fred Weerman opende de feestelijke bijeenkomst in de VOC-zaal, waarna docenten en studenten van de vier genomineerde vakken een presentatie gaven aan jury en publiek. Na de vier presentaties trok de jury zich terug voor beraad om vervolgens de twee winnende vakken bekend te maken. 

Winnend bachelorvak: Golden Age Amsterdam as a Creative City

Het bachelorvak ‘Golden Age Amsterdam as a creative city’ maakt deel uit van de bachelor Nederlandse taal en cultuur, de minors Gouden Eeuw en Dutch Studies, en van het Amsterdam Exchange programme – Humanities. De jury was met name te spreken over het onderzoeksintensieve karakter van het vak en het didactische concept van ‘inlevend leren’ , waarbij een beroep wordt gedaan op de creatieve inbreng en het inlevingsvermogen van de student. Studenten schrijven een onderzoekspaper over het overnameconflict in 1663, waarbij zij zich in het conflict verplaatsen door stelling te nemen als een van de partijen – bijvoorbeeld als acteur of actrice, hoofd van de schouwburg of burgemeester – en daarbij rekening houden met de belangen van de anderen. Verschillende academische vaardigheden worden hier in combinatie met elkaar geoefend, in een setting die nauw aansluit bij werkelijke maatschappelijke situaties. 

De winnaar van de FGw Onderwijsprijs bachelor: 'Golden Age Amsterdam as a Creative City' (foto Bob Bronshoff)
Het winnende bachelorvak met dr. Frans Blom en de studenten Sofia van Boven, Annelies Vermue en Maarten van den Ende.

Winnend mastervak: Multimediaal Onderzoeksproject

Het mastervak ‘Multimediaal Onderzoeksproject’ is een dragend praktijkvak in de duale master Journalistiek en Media. Kenmerkend voor dit vak zijn de projectvorm en de inbreng van experts uit de journalistieke praktijk. De jury roemde met name de ambitieuze studiecultuur binnen het vak en de mate waarin de stap terug van de docent wordt beantwoord door een stap vooruit door de student. Ook de intensieve samenwerking tussen studenten sprak de jury aan. Die samenwerking heeft 'duidelijk een meerwaarde voor de leeropbrengst'. Ook het feit dat het vak al sinds 2014 wordt gegeven en onverminderd hoog wordt beoordeeld door studenten heeft meegewogen in de beslissing van de jury.

De winnaars van de FGw Onderwijsprijs 2018, master: Multimediaal Onderzoeksproject (MMOP)
Dr. Mirjam Prenger (links) en studente Nienke Zoetbrood van het winnende mastervak Multimediaal Onderzoeksproject (foto: Bob Bronshoff).

Oordeel van de jury 

Juryvoorziter Caroline Kroon sprak namens de jury lovende woorden over de kwaliteit van de vier genomineerde vakken. ‘Alle vier hebben een originele didactische aanpak en worden dan ook hoog gewaardeerd door studenten en docenten. Hun vernieuwende werkvormen en de verbinding tussen het werkveld en de universiteit zullen komend jaar ook op andere manieren als inspiratiebron onder de aandacht gebracht worden van de facultaire gemeenschap.’ De winnende vakken ontvingen een cheque ter waarde van € 1500.

Andere genomineerde vakken

Het andere genomineerde bachelorvak was ‘De wereld van de Mens: Inleiding in de geesteswetenschappen’ van dr. Piet Gerbrandy en prof. dr. Irene Zwiep. Dit vak is  onderdeel van de bachelors Talen en regiostudies in Arabisch, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Nieuwgrieks, Scandinavistiek, Slavistiek en Spaans. Ook het mastervak ‘De digitale stad. Architectuurhistorisch en historisch gereedschap’ van dr. Clé Lesger, prof. dr. Gabri van Tussenbroek en prof. dr. Lex Bosman was genomineerd. Studenten volgen dit vak als onderdeel van de master Stadsgeschiedenis en als keuzevak van Kunstgeschiedenis en Architectuurgeschiedenis.