For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. P. (Paul) Dijstelberge

Library of the UvA
University Library
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
Contact details
 • Profile

  dr Paul Dijstelberge

  Paul Dijstelberge

  Doctoraal Historische Letterkunde 1989

  Wetenschappelijk Bibliograaf bij de Koninklijke Bibliotheek 1990-2000

  Wetenschappelijk Bibliograaf bij de UvA 2000-2005

  Conservator 2005-heden

  Universitair Docent Boekwetenschap 2007-heden

  Loopbaan

  Paul Dijstelberge studeerde Historische Letterkunde, Boekwetenschap en Byzantinologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte ruim tien jaar als kok in een restaurant voor hij wetenschappelijk bibliograaf werd bij, achtereenvolgens, de Bibliotheca Philosophica Hermetica, de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 
  In 2005 werd hij benoemd tot Conservator bij de Bijzondere Collecties met als specialismen: - het gedrukte boek 1470-1800 en de Medisch Historische Collecties. Hij is tevens conservator van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst.

  In 2007 werd hij benoemd tot Universitair Docent bij Boekwetenschap en Handschriftenkunde.

  Overige werkzaamheden

  Hij begeleidt promovendi en buitenpromovendi op het terrein van de boekgeschiedenis.

  Daarnaast ontwerpt hij boeken en schrijft hij (zeer) incidenteel korte verhalen die zijn gepubliceerd in De Revisor en Tzum.

  Specialisme

  Mijn specialisme is het boek in de handpersperiode (1470-1800) in de breedste zin. De 'Amsterdamse School' is vanouds in de eerste plaats gericht op het boek als materieel object. Analytisch-biliografisch onderzoek vormt dan ook het voornaamste bestanddeel van onderwijs en onderzoek. Maar de cultuur-historische invalshoek wordt niet geschuwd.
  De wisselwerking tussen techniek en inhoud staat centraal.  Ik sta daarmee nadrukkelijk in de Amsterdamse traditie, die begon met Wytze Hellinga en Herman De la Fontaine-Verwey en die met veel succes is voortgezet door zijn leermeesters Piet Verkruijsse en Frans Janssen.

  Lopend onderzoek

  Onderzoek naar Europese sierinitialen uit de periode 1500-1750 en de mogelijkheden om deze te ontsluiten voor boekwetenschappelijk en kunsthistorisch onderzoek. In de vroegmoderne periode zijn vermoedelijk tussen de 200.000 en de 300.000 verschillende sierinitialen vervaardigd. Die kunnen worden gebruikt om drukkers en uitgevers op te sporen. Daarnaast vormen de afbeeldingen een belangrijke en fascinerende onderstroom van de Europese beeldcultuur die nog nauwelijks is onderzocht.  
  Onderzoek naar netwerken van drukkers, uitgevers en auteurs in Amsterdam in de Gouden Eeuw. Amsterdam was in de 17 de eeuw wereldboekenstad. Het onderzoek richt zich op de relaties tussen drukkers, uitgevers, auteur en de context (overheid, de schouwburg etc.) om zo dat succes te kunnen verklaren. Onderzoek naar gebruikerssporen in boeken uit de 16 de eeuw. Bij de Amsterdamse Bijzondere Collecties worden tienduizenden boeken uit de 16 de eeuw bewaard waarvan een groot deel door vroegere gebruikers is voorzien van aantekeningen. Die kunnen allerlei vormen aannemen: annotaties en commentaren, eigenaarsmerken en handtekeningen en zelfs tekeningetjes. Het in kaart brengen en verklaren van die gebruikssporen is van groot belang voor de Bijzondere Collecties. 
  De wisselwerking met Bijzondere Collecties is van groot belang. Studenten werken bijvoorbeeld mee aan de voorbereiding van tentoonstellingen.
  Blog over boekwetenschap: letter and layout

  Publicaties

  1992
  'De Gave Gods: de pest in Bredero's "Spaanschen Brabander"' In: Literatuur 9 (1992) p. 273-278.
  'Het gezicht is een landschap. Interview met de Zeeuwsvlaamse kunstenaar Frank Leenhouts.' In: Zeeland 4 (1992) p. 184-188.
  1993
  'In Empedocles voetsporen: de katholieke onderwereld van Athanasius Kircher.' In: Vingerafdrukken: mengelwerk van medewerkers bij tien jaar STCN. Den Haag 1993, p. 31-39.
  De Zwarte Rand van de Gouden Eeuw. Tentoonstellingscatalogus UBA. Amsterdam 1993.
  'De rouwrand van de Gouden Eeuw.' In: Arts en Auto 11 (1993) p. 752-754.
  'Het lot van de waterdrinker: de Spa-gedichten van Joannes Six van Chandelier.' In: Literatuur 10 (1993) 331-336. (Opnieuw gepubliceerd door de BNTL)
  'Herder in een guur klimaat: achtergronden van de Elsryk-cyclus van Jan Baptista Wellekens. In: Literatuur 10 (1993) p. 136-143.
  1994
  'De cost en de baet: uitgeven en drukken rond 1600.' In: Holland 26 (1994) p. 217-234. (Opnieuw gepubliceerd door de BNTL)
  1995
  'Het theater van de dood: Reyer Anslo's Pest tot Napels.' In: Literatuur 12 (1995) p. 62-69.
  1996
  'De vergeefse strijd tegen het lichaam.' Inleiding bij de Cats catalogus: de werken van Jacob Cats in de STCN. Den Haag 1996.
  'Caesium, een boekhistorisch informatiesysteem.' In: Dokumentaal 25 (1996) p. 128-133.
  1997
  Plague and print in the Netherlands: a short-title catalogue of publications in the University Library of Amsterdam. Rotterdam 1997. (Boek, met prof. dr L. Noordegraaf)
  1998
  'Towards a Digital Atlas of initials and ornaments, used in the Netherlands. In: Quaerendo 28 (1998) 215-225.
  'De bibliografie van de eeuw in de volgende eeuw, kanttekeningen bij een digitale revolutie: lezing gehouden bij de presentatie van Paul Valkema Blouws "Typographia Batava".' In: De boekerij 3 (1998) p. 4-9.
  1999
  'Donc je suis: een filosoof en zijn boek in de zeventiende eeuw.' In: Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 6 (1999) p. 123-136.
  Een geheugen van iedereen. Rapport over mogelijke Nederlandse digitale collecties in internationaal perspectief. Den Haag 1999.
  2000
  De Lof der onleesbaarheid. Leiden 1999. Iets gewijzigde herdruk in: Boekverkopers van Europa: het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier. Zutphen 2000, p. 281-289.
  'Gemengde berichten: nieuws als literatuur in de zeventiende eeuw.' In: Literatuur 17 (2000) p. 282-288.
  2002
  'Aarde' In: De Revisor 3 (2002) p. 28-34.
  'Lucht.' in: De Revisor 5-6 (2002) p. 128-136.
  2004  'Drukkers in landschap.' In: Boek & letter: boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2004, p. 209-228.
  'De vorm: typografie in de Renaissance.' In: De boekenwereld 21 (2004/05) p. 114-124.   Onder handen werk: een verkenning van de typografie van de 15e, 16e en 17e eeuw. Tentoonstellingscatalogus 2004. (Een digitale typografische atlas van ca 1200 p.)
  2006
  'Het papier is de huid van de gedachte. Op zoek naar een retorica van de vorm.' Boekgeschiedenis in het kwadraat. Context & casus. Brussel 2006, p. 29-38.
  2007
  De beer is los! Amsterdam 2007 (proefschrift). De bijbehorende database Ursicula telt ca 25.000 records.
  2008
  Brill: 325 jaar uitgeven voor de wetenschap / Sytze van der Veen ; met bijdragen van Paul Dijstelberge, Mirte D. Groskamp, Kasper van Ommen
  Een zegen voor de mensheid - en voor de schrijver natuurlijk. Simon de Vries (1624-1708) en de wereld van het boek  In: De boekenwereld 24 p. 31-40
  2009
  Het einde van de STCN. Een toekomst voor de STCN: opmerkingen bij een afscheid  In: De boekenwereld 24 p.360-370
  'Water' In: Tzum 47, p.5-15
  Spreker op internationaal congres Jezuieten te Leuven. Handelingen worden in 2012 gepubliceerd.
  Paul Dijstelberge & Piet Verkruijsse. 'Een schitterend moeras. Boek en wereld in de zeventiende eeuw', in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 17 (2010), p. 141-170. De eeuw dat Amsterdam wereldboekenhoofdstad was. In: Jaarboek van Genootschap van Bibliofielen.
  In voorbereiding:
  Boek over de Alkmaarse Librije - afsluiting van een langlopend wetenschappelijk onderzoek naar een zestiende-eeuwse bibliotheek. Te verschijnen in de Alkmaarse Historische Reeks in 2010
  Handelseditie proefschrift - te verschijnen bij Walburgpers - te verschijnen in 2012
  Huldebundel Piet Verkruijsse - eind 2011, begin 2012
  Wetenschappelijke editie van het verzameld werk van Paul Valkema Blouw (2010-12)
  Lopend wetenschappelijk onderzoek:
  Een website over initialen en ornamenten voor de Bijzondere Collecties. Een project in twee fasen dat beoogt ca 200.000 afbeeldingen van typografisch materiaal te maken en te ontsluiten. De eerste fase is goedgekeurd en wordt op dit moment voltooid. De tweede fase is in voorbereiding. Een en ander dient te resulteren in een Vidi-aanvraag bij NWO. Dit project zal ca 5 jaar in beslag nemen. De pilot trok in drie maanden ruim 70.000 bezoekers en na twee jaar 400.000:
  http://www.flickr.com/photos/bookhistorian/
  Tientallen kortere artikelen, signalementen en recensies in Neder-L, Literatuur, Quaerendo, The Library, Isis, Bibliopolis, Magazine en andere boeken en tijdschriften.

 • Publications

  2020

  2019

  • Dijstelberge, P., & Forrer, K. (2019). Kennis is Pracht: De Alkmaarse Librije. (Alkmaarse historische reeks; Vol. 17). Stichting Alkmaarse Historische Publicaties. [details]

  2018

  • Dijstelberge, P. (2018). Wat is een boek? Een kleine geschiedenis. Amsterdam: AUP. [details]

  2011

  • Dijstelberge, P. (2011). Papieren vensters: drukkers en hun sierinitialen in de zestiende en zeventiende eeuw. De Gulden Passer, 89(2), 275-286. [details]

  2011

  • Dijstelberge, P. (2011). De bijbel en de schildpad. In K. van der Hoek, & S. van der Veen (Eds.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (pp. 68-71). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Dijstelberge, P. (2011). Roeien naar de Volewijck. In K. van der Hoek, & S. van der Veen (Eds.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (pp. 30-37). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Dijstelberge, P. (2011). Verre landen, vreemde verhalen. In K. van der Hoek, & S. van der Veen (Eds.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (pp. 162-171). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]

  2010

  • Dijstelberge, P. (2010). De eeuw dat Amsterdam wereldboekenstad was. Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, 17 (2009), 78-96. [details]
  • Dijstelberge, P., & Verkruijsse, P. (2010). Een schitterend moeras: boek en wereld in de zeventiende eeuw. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 17, 141-170. [details]

  2020

  • Dijstelberge, P. (2020). Het Amsterdam van het Zuiden. De Boekenwereld, 36(2), 20-29. [details]

  2019

  • Dijstelberge, P. (2019). [Bespreking van: A. Pettegree, A. der Weduwen (2019) De boekhandel van de wereld : drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw]. De Boekenwereld, 35(2), 90-91. [details]

  2016

  • Dijstelberge, P., & Forrer, K. (2016). Alkmaar: De Alkmaarse Librije. In A. Leerintveld, & J. Bedaux (Eds.), Historische stadsbibliotheken in Nederland: Studies over openbare stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf circa 1560 tot 1800 (pp. 29-36). (Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel; Vol. nieuwe reeks, 18). Walburg Pers. [details]

  2012

  • Dijstelberge, P. (2012). Christoffel Plantijn. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 126-129). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Cornelis de Bruijn. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 176-179). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Encyclopedie van Diderot & d'Alembert. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 204-207). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Giovanni Battista Piranesi. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 200-203). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Hans Holbein de Jonge. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 98-99). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Henri Estienne. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 132-133). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Jean de Tournes. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 120-123). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Johannes & Gregorius de Gregoriis. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 50-53). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Marco Fabio Calvo. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 90-93). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). On loving books = De l'amour des livres. The Shelf Journal, 1(1), 24-34. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Paulus Aertsz van Ravesteyn. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 2154-157). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Robert Estienne. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 100-101). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Simon de Colines. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 106-107). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Vincenzo Scamozzi. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 150-153). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Vitruvius. In M. Lommen (Ed.), Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (pp. 82-83). Amsterdam University Press. [details]
  • Dijstelberge, P. (2012). Waarom schreef de schrijver? Vooys, 30(4), 41-50. [details]

  2011

  • Dijstelberge, P. (2011). Over de oceaan en terug: een auteur op avontuur. In K. van der Hoek, & S. van der Veen (Eds.), Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (pp. 144-151). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • Dijstelberge, P. (2011). Stepchildren of Minerva. Codex, 1, 38-47.

  2007

  • Dijstelberge, P. (2007). De beer is los! : Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken. Stichting A D & L. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities